Opdateret d. 14/05/2024

Din Lejemægler udlejer lejeboliger for vores kunder primært i Nordjylland. For at udleje boliger registerer og bruger vi persondata. På denne side vil du kunne se, hvordan vi arbejder med persondata og dine lovbestemte rettigheder.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Din Lejemægler.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Din Lejemægler indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Opretter en konto hos os
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev eller lejekartotek
  • Sender os spørgsmål eller feedback på mail
  • Booker fremvisninger med os
  • Lejer en lejlighed gennem os
  • Er lejer i en opsagt lejlighed der benytter os til genudlejning

Vi kan benytte følgende oplysninger:

  • Grundlæggende persondata (Navn, e-mail, telefon og CPR-nummer)
  • Oplysninger om nuværende husstand (Familie, bopæl og adresse)
  • Ydelser som leveres til dig
  • Økonomiske oplysninger (Dette kan f.eks. være din skattemappe eller kreditvurdering)

Oplysningerne bliver benyttet i takt med vores service. Herunder blandt andet når vi formidler lejekontakten til ejeren af boligen, udarbejder flyttesyn, udarbejder lejekontrakter, fremsender materiale.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.dinlejemaegler.dk er Din Lejemægler ApS, Øster Alle 102, CVR: 42592560.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har bestilt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en bekræftigelse.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos E-studio, AWS og Digital Ocean, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i E-studios, AWS og Digital Ocenas datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse [email protected]