Boligstøtte – hvad og hvordan

Boligstøtte – hvad og hvordan

15. maj 2024

Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er en økonomisk hjælp man som borger modtager af det offentlige. Boligstøtten er udelukkende en økonomisk støtte til huslejen, og dækker altså ikke omkostninger forbundet med forbrug (el, vand og varme).

Hvem kan modtage boligstøtte?

Som udgangspunkt kan alle der lejer et lejemål modtage boligstøtte. Ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger der modtager folkepension eller førtidspension i Danmark, kan også søge boligstøtte. Er du bosat i et lejemål ejet af nogle andre, skal der være indgået en lejekontrakt, før det muliggøres at søge om boligstøtte. Det er muligt at søge boligstøtte i et fremlejet lejemål.

For at søge og modtage boligstøtte, stilles det som krav, at der er indlagt vand og afløb til spildevand i lejemålet. Derudover skal lejemålet være en helårsbolig med etableret køkken. Bor der én eller flere personer på adressen, vil boligstøtten kun kunne modtages og søges af én person.

Hvordan søger du boligstøtte?

Du kan søge om boligstøtte på hjemmesiden Borger.dk, hvor det også er muligt at beregne beløbet af boligstøtten. Det stilles som krav, at lejekontrakten samt øvrige informationer om din og eventuelle bofællers indkomst vedhæftes.

I andre tilfælde, indsamler udbetaling Danmark selv disse informationer, idet din ansøgning om boligstøtte vil fungere som underskrift på at udbetaling Danmark må hente disse oplysninger.

Når udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning, vil de vurdere om du er berettiget til boligstøtte og i så fald hvilket beløb. Der kan gå op til 9 uger før sagsbehandlings afslutning, dog tager det i gennemsnit 6 uger.

Hvor meget kan jeg modtage i boligstøtte?

Det udbetalte beløb, afhænger af forskellige faktorer. Blandt andet:

  • Husleje uden Aconto
  • Hvor mange kvadratmeter boligen er
  • Antal beboer på adressen
  • Indkomst og formue for samtlige hustande
  • Om du er folkepensionist eller førtidspensionist

Det er derfor ikke muligt at opgive det korrekte beløb, men det er muligt at udregne på Borger.dk. Vær opmærksom på, at en ændring i indkomst vil medføre reguleringer i boligstøtten.

Hvor lang tid går der før jeg kan modtage boligstøtte

Sagsbehandlinger påbegyndes tidligst første indflytningsdato. Dette gælder uafhængigt om du før indflytningsdatoen, søgte om boligstøtte.

Du skal som minimum søge boligstøtte 30 dage efter indflytningsdatoen, for at være berettiget til boligstøtte den pågældende måned, dog er det også muligt at søge før indflytning. Har du søgt boligstøtte inden for de 30 dages tidsfrist, vil du få udbetalt boligstøtte med tilbagevirkende kraft fra den pågældende måned.

Udbetaling af boligstøtte

Boligstøtten udbetales direkte på din nem konto eller modregnes i huslejen direkte fra boligselskabet. Udbetaling Danmark vil efter sagsbehandlingen, oplyse om hvordan boligstøtten udbetales.

Bor du allerede i en lejlighed, men ikke har ansøgt om boligstøtte før din flytning, vil det være muligt at modtage boligstøtte fra den første i måneden, efter udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Fraflytter du din nuværende adresse, skal du afmelde din boligstøtte og søge fra ny. Du kan altså ikke overfører den nuværende boligstøtte til en ny bolig.

Skat af boligstøtte

Boligstøtte er ikke skattepligtigt.